Delitev patentnih pravic

Avtor: Dušan Borštar | Objava: 07.09.2009Zaposleni je deloma v službi, deloma doma razvil novost, ki bi jo patentirali. Kako je v tem primeru z avtorstvom? Je lahko avtorstvo patenta deljeno (delavec in podjetje) in kako se deli morebitni dobiček?
 
V vsakem primeru in ne glede na to, ali je zaposleni svoj izum razvil doma ali v službi, je v obdobju trajanja delovnega razmerja in še 6 mesecev po prenehanju dolžan o tem obvestiti delodajalca. Ta potem v roku treh mesecev izum bodisi prevzame ali pa ga prepusti izumitelju. Če delodajalec izum prevzame, je dolžan delojemalcu izplačati nadomestilo, obenem pa izpolniti tudi druge obveznosti, ki mu jih v tem primeru nalaga zakonodaja. Če delodajalec obveznosti ne želi prevzeti, lahko delavec po preteku omenjenega roka z izumom prosto razpolaga in sam prijavi patent.
 
S tem v zvezi je treba predvsem ločiti vlogi izumitelja in prijavitelja. Prijavitelj (delodajalec ali delojemalec) je nosilec in lastnik patenta in z njim prosto razpolaga. Vloga izumitelja v prijavi, ki je po analogiji z avtorskim pravom vselej fizična oseba ali več fizičnih oseb, je povezana predvsem z moralno pravico, da je izumitelj kot tak v prijavi naveden in objavljen. Žetev dobička iz naslova patenta je torej v domeni lastnika patenta, torej prijavitelja, medtem ko nadomestilo izumitelju, kadar ta izuma ne prijavi sam, v fiksnem znesku in neodvisno od dobička določa zakonodaja.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *