Delovna dovoljenja za tujce

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 01.06.2011

Novi zakon o zaposlovanju in delu tujcev je prinesel nekaj dodatnih obveznosti za delodajalce, ki zaposlujejo tujce, pa tudi višje kazni.Konec aprila je začel veljati novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), ki vsebinsko povzema svojega predhodnika ZZDT ter v urejanje trga dela tujcev prinaša nekaj novosti. Motiv za spremembe so bile nepravilnosti, ki so se odrazile predvsem pri posredovanju dela tujcev v gradbeništvu, prav tako pa so bile spremembe nujne za ureditev nastanitev tujcev ter preprečevanje zlorab zakona.
 
Nekaj olajšav za tuje državljane
 
Skladno z evropsko pravno podlago zakon uvaja nov institut modra karta EU, ki jo bo izdala upravna enota v primeru visokokvalificirane delovne sile, Zavod RS za zaposlovanje pa bo na zahtevo upravne enote izdal soglasje. Pri zaposlovanju tujcev z najmanj visokošolsko izobrazbo je poleg modre karte EU po novem možna zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih že po enomesečni zaposlitvi pri prvem delodajalcu, kar je bilo v prejšnji ureditvi možno šele po šestih mesecih dela.
 
Po novem imajo prost dostop na slovenski trg dela tujci, ki so poklicni športniki ali zasebni športni delavci in so v RS sklenili pogodbo o sodelovanju s slovenskim klubom ali športno organizacijo s sedežem v RS ter so vpisani v razvid poklicnih športnikov ali zasebnih športnih delavcev, v času treh mesecev od dneva prvega vstopa v RS, in tujci, ki na območju RS spremljajo oziroma vodijo goste ali skupine gostov iz tujine in so turistični vodniki ali turistični spremljevalci ali gorski vodniki. Ti že na podlagi svojega statusa delovnega dovoljenja ne potrebujejo oziroma se zanje zakon ne uporablja.
 
Dodatne obveznosti delodajalcev
 
Zaradi nastalih bivanjskih problemov tujcev 13. člen ZZDT-1 določa, da so delodajalci, ki zaposlujejo tujce ali za katere tujci opravljajo delo, dolžni zagotoviti minimalne bivanjske in higienske standarde, če tujcem zagotavljajo tudi nastanitev v RS. Prav tako ZZDT-1 uvaja določbe, ki delodajalca zavezujejo k plačevanju davkov in prispevkov in jim s tem pogojujejo izdajo delovnih dovoljenj, grozijo z razveljavitvijo dovoljenj, prepovedjo izdaje novih delovnih dovoljenj in podaljšanj že izdanih dovoljenj ter določajo kazenske sankcije.
 
Po novem Zavod RS za zaposlovanje tudi preverja, ali je delodajalec v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne listine ter poravnaval davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela, in sicer tako pri vlogi za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev kakor pri izdaji novih dovoljenj za zaposlitev.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *