Dobra proizvodna praksa in zagotavljanje sledljivosti

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 11.11.2008Proizvajalec izdelkov, namenjenih za stik z živili, sprašuje, kako naj zagotovi sledljivost materialov in upošteva dobro proizvodno prakso. 
 
Pravila o dobri proizvodni praksi opredeljuje Uredba Komisije 2023/2006 za skupine materialov in izdelkov iz priloge I k Uredbi ES št. 1935/2004, ki se na podlagi uredbe o izvajanju (UL RS, št. 119/07) v Sloveniji neposredno uporablja. Nosilec dejavnosti mora zagotoviti, da se proizvodni postopki izvajajo v skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti, sistemom za nadzor kakovosti, ustrezno dokumentacijo ter morebitnimi podrobnimi pravili dobre proizvodne prakse. 
 
Sistem zagotavljanja kakovosti zagotovi nosilec dejavnosti, ki upošteva ustreznost osebja, njihovega znanja in spretnosti ter organizacije prostorov in opreme, kot je potrebno za zagotavljanje skladnosti končnih materialov in izdelkov z zahtevami pravilnikov. Vhodne materiale mora izbirati na podlagi predhodno določenih specifikacij, različne proizvodne procese pa izvajati v skladu s predhodno določenimi navodili in postopki. Sistem se uporablja ob upoštevanju velikosti podjetja tako, da ne pomeni prekomerne obremenitve za podjetje. 

Vzpostaviti mora tudi sistem učinkovitega nadzora kakovosti, ki vključuje spremljanje izvajanja in doseganja dobre proizvodne prakse ter določitev korektivnih ukrepov, če kakovost ni dosežena. Pripraviti in hraniti mora tudi dokumentacijo (različne evidence v papirni ali v elektronski obliki) v zvezi s specifikacijami, sestavo proizvoda in predelavo, ki so pomembne za varnost končnega materiala ali izdelka, ter zapise o izsledkih sistema za nadzor kakovosti. 

Sledenje materialov in izdelkov mora biti zagotovljeno v vseh fazah zaradi lažjega nadzora, umika izdelkov, obveščanja potrošnikov in določanja odgovornosti. Nosilci dejavnosti morajo vzpostaviti sisteme in postopke za sledenje materialom in izdelkom prek ustreznega sistema prepoznavanja, ki ga omogoča ustrezno označevanje in beleženje informacij. Ni pa nujno pridobiti certifikata kakovosti po ISO 9001 ali izvajati sistema HACCP. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *