Dodeljevanje sredstev za izvajanje programa ukrepov za spodbujanje podjetništva

Avtor: | Objava: 27.07.2005Podjetnike, ki želijo pridobiti sredstva, namenjena spodbujanju podjetništva, seznanjamo z Uredbo o pogojih, kriterijih in merilih za dodeljevanje sredstev za izvajanje programa ukrepov za spodbujanje podjetništva. 

Uredba razveljavlja do sedaj veljavno Uredbo o merilih, pogojih in postopkih za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva iz leta 1995, ki je v praksi pomenila omejitev za delovanje Javnega sklada RS za podjetništvo, saj se slednji zaradi togosti navedene Uredbe ni mogel prilagajati razmeram v podjetniškem sektorju, potrebam podjetij in naložbenim strategijam, ki so se od sprejetja Uredbe v letu 1995 korenito spremenile. 

Do sedaj veljavna Uredba je vsebovala ostrejše vsebinske omejitve glede pravil državne pomoči in pravil koriščenja sredstev evropskih strukturnih skladov, kar je posledično prinašalo manjši obseg porabe iz evropskih strukturnih skladov, kot bi jih podjetniški sektor v resnici lahko koristil. 

Nova Uredba podrobneje ureja ukrepe petega poglavja Zakona o podpornem podjetništvu, ki jih izvaja Slovenski podjetniški sklad. 

V primerjavi z do sedaj veljavno uredbo je vsebinsko manj obvezujoča, saj predvideva, da Sklad sprejme splošne pogoje poslovanja, zaradi česar Uredba od sedaj naprej ni več edina pravna podlaga za izvajanje spodbud Sklada, kot je bilo to urejeno do sedaj. 

Po določbah nove Uredbe lahko prosilec vloži zahtevek za odobritev državne pomoči v okviru posameznih finančnih instrumentov, ki jih izvaja Javni sklad RS za podjetništvo, če pokriva minimalno 25% upravičenih stroškov z viri, ki ne vključujejo državnih pomoči. 
 
Prosilec lahko vloži zahtevek za odobritev garancij v višini 100% najetega kredita; pomoč, ki je odobrena po pravilu 'de minimis', pa lahko pokriva tudi 100 % upravičenih stroškov. 

Natančnejša pravila glede pridobivanja sredstev za podjetništvo so vsebovana v citiranem pravilniku.  

VELJAVNOST:
Od 2.7.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o pogojih, kriterijih in merilih za dodeljevanje sredstev za izvajanje programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
(UL RS 62/2005)
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (UL RS 40/2004)
Uredba o merilih, pogojih in postopkih za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva
(UL RS 62/95, 37/97)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *