Dohodki iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

Avtor: | Objava: 28.05.2004Novi Zakon o dohodnini izrecno določa, da je osnova za dohodnino dohodek iz delovnega razmerja, zmanjšan za prispevke za socialno varnost, ki jih je dolžan plačati delojemalec.  

Vendar pa se nekateri dohodki iz delovnega razmerja ne vštevajo v davčno osnovo. Ti dohodki so:
- obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih plačuje delodajalec,
- premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih za delojemalca plačuje delodajalec v okviru pokojninskega načrta,
- povračilo stroškov v zvezi z delom (prevoz, prehrana, dnevnice, …),
- vrednost uniform in osebnih zaščitnih sredstev,
- nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in sredstev na delovnem mestu, vendar največ do višine 2% mesečne plače delavca oz. 2% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji,
- jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostna pomoč,
- plačilo dijakom, vajencem in študentom za obvezno prakso,
- odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vendar največ do višine 10 povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Sloveniji,
- nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, vendar največ do višine 5 % mesečne plače delavca oz. 5% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. 
 
VELJAVNOST:
Od 1.5.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o dohodnini (UL RS 54/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *