Dolžnost objave popravka

Avtor: | Objava: 04.06.2004V časopisu je bila objavljena informacija o vašem podjetju, ki pa ni pravilna in morebiti celo škoduje poslovanju vaše družbe. Kaj lahko storite v tem primeru?  

Na podlagi Zakona o medijih ima vsakdo, torej tako posameznik kot tudi pravna oseba, pravico zahtevati od odgovornega urednika medija, ki je objavil obvestilo, da objavi popravek tega obvestila, če je bil z obvestilom prizadet njegov interes ali pravica. Objava popravka je brezplačna.
 
 
Objavo popravka lahko prizadeti zahteva najkasneje v 30 dneh od dne, ko je bilo obvestilo objavljeno. V primeru, če prizadeti iz objektivnih razlogov za objavo ni izvedel v okviru tega roka, pa začne rok teči z dnem, ko je prizadeti izvedel za objavo.  

V zahtevku za objavo popravka je potrebno navesti, na katero obvestilo se popravek nanaša, ter datum, ko je bilo obvestilo objavljeno. Urednik mora popravek objaviti v prvi naslednji izdaji oz. oddaji medija po prejemu popravka.
Če urednik prejme popravek prepozno za objavo, mora biti objavljen v naslednji izdaji oz. oddaji medija.  

Popravek mora biti objavljen v celoti in brez sprememb, na enakovrednem prostoru in na enakovreden način kot je bilo objavljeno obvestilo, na katerega se popravek nanaša.  

Zakon izrecno določa primere, v katerih odgovorni urednik medija ni dolžan objaviti popravka
. Ti primeri so:
- če se zahtevani popravek ne nanaša na obvestilo, na katero se sklicuje zainteresirana oseba;
- če zahtevani popravek ne navaja dejstev in okoliščin v zvezi z navedbami v obvestilu;
- če bi bila objava popravka v nasprotju z zakonom;
- če zahteve za objavo popravka s strani državnega organa ali pravne osebe ni podpisala pooblaščena oseba;
- če je popravek napisan žaljivo;
- če je zahtevani popravek nesorazmerno daljši od obvestila, v katerem so navedbe, zaradi katerih se daje, oziroma od dela obvestila, na katerega se neposredno nanaša;
- če je bila zahteva za objavo popravka dana po preteku roka iz tega zakona;
- če je bila zahtevana objava popravka z isto vsebino, kot jo ima zahtevani popravek, o katerem teče spor pred sodiščem zaradi zavrnitve ali neustreznosti načina njegove objave.

Če pa odgovorni urednik neupravičeno ne objavi popravka in ne gre za primere, v katerih popravka ni dolžan objaviti, ima prizadeti možnost zoper odgovornega urednika vložiti tožbo na objavo popravka. Tožba se lahko vloži v 30 dneh od dne, ko je potekel rok za objavo popravka. 

PRAVNI VIR:
Zakon o medijih
(UL RS 35/2001, 54/2002, 62/2003, 73/2003, 113/2003, 16/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *