Dolžnosti prodajalca v primerih, ko od kupca zahteva plačilo predplačila

Avtor: | Objava: 03.08.2004Podjetniki pri poslovanju s potrošniki pogosto zahtevate plačilo predplačila. Ali v primeru, ko vam kupec plača predplačilo, od plačanega zneska tečejo obresti?  

Zakon o varstvu potrošnikov za primere, ko prodajalec zahteva predplačilo, blago pa dostavi šele po plačilu predplačila, določa, da je prodajalec dolžan od plačanega zneska obračunati obresti, in sicer po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane za tri mesece.  

Tak obračun obresti je potrebno narediti ob dobavi blaga oziroma ob izvedbi storitve. Ta obveznost ni odvisna od tega, ali podjetje zahteva delno ali celotno predplačilo. 

Ta zakonska določba je kogentna, kar pomeni, da drugačen dogovor med strankama ni mogoč.  

Dolžnost obrestovanja pa ne velja v dveh primerih:
- ko je predplačilo plačano manj kot tri dni pred dobavo storitve ter
- ko prodajalec od kupca zahteva plačilo are. 

PRAVNI VIR:
Zakon o varstvu potrošnikov (UL RS 14/2003, 51/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *