Dolžnosti proizvajalcev pri označevanju izdelkov

Avtor: | Objava: 17.05.2004Zakon o varstvu potrošnikov je doživel nekatere spremembe, ki jih morajo upoštevati vsi proizvajalci, ki izdelujejo izdelke za trg. Zanje velja, da morajo vse proizvode, ki so namenjeni potrošnikom, opremiti z ustreznimi informacijami. Te informacije morajo biti obvezno podane v slovenskem jeziku in sicer ne glede na dejstvo, da je proizvod izdelan v tujini. Glede na izrecno določbo Zakona o varstvu potrošnikov je pri označevanju izdelkov mogoče uporabljati tudi splošno razumljive simbole in slike. 

Ta določba Zakona o varstvu potrošnikov se nanaša na vse vrste izdelkov. Po našem mnenju pa je potrebno določbo smiselno uporabljati tudi za storitve - v primerih, ko je taka označba potrebna.  

Glede na določbo Zakona o varstvu potrošnikov, je potrebno posredovati najmanj naslednje podatke:
- informacije glede značilnosti izdelka,
- informacije glede prodajnih pogojev,
- informacije glede uporabe,
- informacije glede namembnosti izdelka. 
 
V vsakem konkretnem primeru bo potrebno ugotavljati, na kakšen način bodo izpolnjene navedene zahteve. Bistveni, ne pa nujno edini kriteriji, ki jih je po našem mnenju s tem v zvezi potrebno upoštevati, so:
- vrsta izdelka,
- način distribucije izdelka,
- kupci, ki jim je izdelek namenjen,
- način rabe izdelka glede na običajno rabo takega izdelka,
- način prodaje izdelka,
- druge posebnosti izdelka, glede na način rabe, namen, zahteve za vzdrževanje, ... 
 
VELJAVNOST:
Od 8.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o varstvu potrošnikov (UL RS 51/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *