Določanje pravil povečane nevarnosti požara, eksplozije in druge posebne nevarnosti

Avtor: | Objava: 10.05.2002Nekatera podjetja, zavodi in druge organizacije, morajo ustanoviti gasilske enote. Nova odredba razdeli dejavnosti v šest kategorij in jih označi s točkami. Te točke je potrebno upoštevati pri določanju vrste gasilske enote in njene opremljenosti, ki jo je organizacija dolžna ustanoviti.

Vrste dejavnosti so naslednje:
- Kovinsko predelovalna dejavnost, predelava negorljivih materialov
- Lesna, konfekcijska, papirna in živilska dejavnost
- Gumarska industrija, toplarne, termoelektrarne
- Tekstilna industrija, kemična dejavnost, lakiranje z vnetljivimi snovmi
- Proizvodnja lakov, lepil, smol, skladiščenje vnetljivih tekočin in plinov
- Proizvodnja eksploziva, pirotehničnih izdelkov in elektične energije s pomočjo jedrske tehnologije.

VELJAVNOST:
Od 14.5.2002 dalje.
PRAVNI VIR:
Odredba za določanje pravil povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti (UL RS 38/2002)
Zakon o gasilstvu (UL RS 71/93, 1/95, 28/95, 73/97, 28/2000)
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
(UL RS 22/99, 99/99, 102/2000, 33/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *