Določitev cene v prodajni pogodbi

Avtor: | Objava: 10.10.2003V podjetju ste se odločili za nakup določenega blaga (npr. za osnovno sredstvo). Za ta nakup želite skleniti kupoprodajno pogodbo, vendar prodajalec še ni določil cene. Ali je možno skleniti kupoprodajno pogodbo, ne da bi v njej izrecno določili ceno? 
 
Zakon o obligacijskih razmerjih določa, da je cena bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe, zato se za pogodbo, v kateri cena ni določena niti ni določljiva, šteje, da sploh ni nastala.  

Zakon o obligacijskih razmerjih pa določa tudi izjeme od zgoraj navedenega načela. Če gre za sklepanje gospodarskih pogodb, nedoločitev cene ne pomeni nujno neveljavnosti pogodbe (za gospodarske pogodbe gre po definiciji Obligacijskega zakonika takrat, ko jih med seboj sklepajo gospodarski subjekti – torej predvsem gospodarske družbe). V tem primeru mora namreč kupec plačati ceno, ki jo je prodajalec ponavadi zaračunaval, če pa takšne cene ni, mora plačati primerno ceno. Kaj pa je primerna cena, lahko v skrajnem primeru določi tudi sodišče in pri tem upošteva številne okoliščine, vezane na konkretni posel in tržne razmere (npr. običajna cena pri prodajalcu, tržna cena, …).  

Podobno načelo velja tudi v primeru, če se stranki dogovorita, da lahko ceno popolnoma samovoljno določi ena od pogodbenih strank. V tem primeru se šteje, kot da cena sploh ni določena. Kakšne posledice bo imela takšna določba za veljavnost pogodbe, pa je tudi v tem primeru odvisno od vprašanja, ali gre za gospodarsko ali za negospodarsko pogodbo.  

Pogosto si s podpisom kupoprodajne pogodbe, ki ne vsebuje cene za blago, ki je predmet pogodbe, nakopljete težave. 'Primerna cena' lahko zelo odstopa od vaših pričakovanj.  

Nedoločitev cene v pogodbi ali prepustitev, da ceno določi le ena pogodbena stranka postavlja pogodbene stranke v zelo velik rizik. V določenih primerih, tako kot je navedeno zgoraj, bo veljala predpostavka, da pogodba sploh ni nastala, v določenih primerih (gospodarske pogodbe) pa se bo upoštevala običajna prodajalčeva cena ali pa bo tako ceno določilo sodišče.  

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik (UL RS 83/2001) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *