Določitev letnega dopusta pri neenakomerno razporejenem delovnem času

Avtor: Dr. Drago Mežnar | Objava: 09.03.2009Smo podjetje, katerega proizvodnja se uvršča med sezonsko delo, kar pomeni, da so polovico leta naše proizvodne kapacitete izkoriščene 100-odstotno, preostalo polovico leta pa le 70-odstotno. V podjetju smo razmišljali, da bi za obdobje šest mesecev, ko je vrhunec naše proizvodnje, uvedli nov delovni čas. Zanima nas, koliko dodatnih delovnih dni dopusta pripada vsakemu delavcu, glede na to, da dela vsak delavec, dodatno dve soboti v mesecu po 5 ur.  

V skladu s 1. odstavkom 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. L. RS št. 42/02 s spremembami in dopolnitvami – v nadaljevanju: ZDR) ima delavec pravico do letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas.  

Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. To pomeni, da ima delavec pri petdnevnem delovnem tednu pravico do najmanj 20 dni letnega dopusta, pri šestdnevnem delavniku najmanj 24 dni minimalnega letnega dopusta, pri štiridnevnem delavniku pa 16 dni minimalnega letnega dopusta.

Vendar pa je tak način določanja minimalnega letnega dopusta uporaben le pri enakomerni razporeditvi delovnih dni v posameznih tednih za posameznega delavca. Če pa gre za neenakomerno razporeditev, je treba primerno upoštevati povprečno število delovnih dni med koledarskim letom.

Skupaj s 159. členom ZDR je treba obravnavati tudi 160. člen. Tretji odstavek 160. člena namreč določa pravilo o določanju in izrabi letnega dopusta v delovnih dnevih, in sicer se letni dopust določa in izrablja v delovnih dnevih. To pomeni, da se delavcu odšteje dan dopusta, ne glede na to, ali je to na primer ponedeljek, ko je delovni dan dolg 8 ur, ali sobota, ko je delovni dan dolg le 5 ur.  

Potemtakem lahko sklenemo, da je določanje in izrabljanje letnega dopusta za posameznega delavca vezano na konkretno razporeditev delovnih dni v tednu oziroma letu za tega posameznega delavca.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *