Določitev prodajnega imena živila

Avtor: | Objava: 17.05.2004Proizvajalce in prodajalce živil seznanjamo z novim Pravilnikom o splošnem označevanju predpakiranih živil. 
 
Pravilnik določa, pod kakšnimi imeni se lahko dajejo v promet predpakirana živila. Za posamezne vrste predpakiranih živil natančnejši način poimenovanja določajo posebni predpisi (npr. glede mlečnih izdelkov), če pa posebno prodajno ime za določeno živilo ni predpisano, se uporabljajo splošna pravila. 

Predpakirano živilo je lahko poimenovano na dva načina
:
- z imenom, ki je običajno v republiki Sloveniji, ali
- z opisom živila in njegove uporabe.  
 
Takšno poimenovanje se uporabi v primeru, če je to potrebno, da končni potrošnik živila ne more zamenjati z drugimi živili.  
 
Predpakirano živilo je lahko v prometu tudi s prodajnim imenom, pod katerim se daje v promet v članicah Evropske unije. Če takšno ime potrošniku ne omogoči prepoznave živila, ga je treba dopolniti z opisnimi podatki.   

Pri tem pa je treba paziti, ali je v Republiki Sloveniji pod tem imenom morda že znano, po proizvodnji in sestavi drugačno živilo, saj v takšnem primeru prodajnega imena ne smemo uporabljati zaradi možnosti zavajanja potrošnika.  

Blagovna znamka, trgovsko ime ali izmišljeno ime ne morejo nadomestiti prodajnega imena živila. 
 
Pravilnik določa še, da mora prodajno ime živila vsebovati tudi opis njegovega fizikalnega stanja ali postopka obdelave, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla potrošnika. 
 
Podatki navedeni v tem povzetku so okvirni – natančnejše podatke je mogoče dobiti v samem predpisu.  
 
VELJAVNOST:
Od 7.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil
(UL RS 50/2004)
Zakon o kmetijstvu (UL RS 54/2000, 52/2002, 58/2002)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili (UL RS 52/2000, 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *