Dovoljenje za delo otrok, mlajših od 15 let

Avtor: | Objava: 11.06.2004Delodajalce, ki bi v počitniškem času želeli zaposlovati dijake, opozarjamo na starostno mejo 15 let. V skladu z veljavno zakonodajo je namreč prepovedano delo otrok, mlajših od 15 let.  

Izjemoma je delo otrok dopustno s posebnim dovoljenjem Inšpektorata za delo. Za izdajo dovoljenja mora zaprositi zakoniti zastopnik otroka
(starši, skrbnik, …) s posebno pisno vlogo.  

Inšpektor za delo lahko izda dovoljenje za delo otroka, mlajšega od 15 let, za:
- sodelovanje pri snemanju filmov,
- pripravo in izvajanje umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti. 
 
Če pa je otrok že dopolnil 13 let, se lahko dovoljenje izda tudi za opravljanje lažjih del v času šolskih počitnic.  

Pred izdajo dovoljenja inšpektor opravi ogled pri delodajalcu in oceni, ali bo delo vplivalo na zdravje, moralo, razvoj otroka. Če pa ocene ni mogoče opraviti, inšpektor pred izdajo dovoljenja zahteva še mnenje pristojnega centra za socialno delo ali šolske svetovalne službe. Dovoljenje za delo otroka se lahko izda za največ eno leto, velja pa, dokler obstajajo pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano. Obstoj pogojev preverja inšpektor za delo. 

VELJAVNOST:
Od 18.6.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o
izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let (UL RS 60/2004)
Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *