Dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog varstva pri delu

Avtor: | Objava: 10.05.2003Gospodarske družbe oziroma podjetniki, ki želite opravljati strokovne naloge varnosti pri delu, lahko pri pristojnem ministrstvu zaprosite za dovoljenje za opravljanje naslednjih dejavnosti v zvezi z varnostjo pri delu:
- opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih, kemičnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju;- opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme;- izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
- pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo.
 
Za pridobitev dovoljenja mora družba ali podjetnik imeti:
- zadostno število strokovno usposobljenih delavcev,
- ustrezno opremljene in zaščitene delovne prostore,
- lastno tehnično opremo,
- delavci morajo biti usposobljeni za uporabljanje te opreme.
 
Dovoljenja družba ali podjetje ne more pridobiti za opravljanje strokovnih nalog, ki bi jih v celoti prenesel na podizvajalca, kadar sam ne izpolnjuje pogojev za opravljanje teh nalog. Pravilnik natančno predpisuje tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci za opravljanje posameznih vrst nalog ter kakšno tehnološko opremo mora imeti družba ali podjetnik, ki želi opravljati naloge s področja varnosti pri delu.
 
VELJAVNOST:
Od 24.5.2003
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (UL RS 42/2003)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99, 61/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *