Državna podpora za izvoz kmetijskih pridelkov in živil

Avtor: | Objava: 10.04.2002Vsi izvozniki kmetijskih pridelkov, ki imajo sedež ali stalno prebivališče v Sloveniji lahko zaprosijo za podporo, ki jo dodeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Višina podpore je določena v prilogah 1 in 2 te uredbe, prošnjo za podporo pa morajo upravičenci vložiti pri Ministrstvu za kmetijsktvo, gozdarstvo in prehrano najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.
 
Uredba skuša z uvedbo podpor za pripravo kmetijskih pridelkov za izvoz povečati konkurenčnost slovenskega kmetijstva in spodbuditi izvoz slovenskih proizvajalcev živil na zunanjih trgih.
 
Tako podpore niso namenjene samo neposrednim proizvajalcem - kmetom, ampak vsem pravnim ali fizičnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovinsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo sedež ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
 
VELJAVNOST
Od 01.04.2002.
 
PRAVNI VIR
Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v letu 2002 (UL RS 28/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *