Državna pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah

Avtor: | Objava: 10.05.2003Podjetja v težavah lahko zaprosijo za pomoč za reševanje in prestrukturiranje, ki jo v obliki posojila dodeljuje Ministrstvo za gospodarstvo.
 
Pomoč za reševanje finančnih problemov se podjetju v težavah dodeli pod naslednjimi pogoji:
- predstavljati mora likvidnostno pomoč podjetju v obliki poroštev in posojil pod normalnimi tržnimi pogoji,
- posojilo mora biti povrnjeno v 12-ih mesecih po izplačilu zadnjega obroka podjetju,
- dodeljena mora biti zaradi resnih socialnih težav,
- omejena mora biti na znesek, ki še omogoča poslovanje podjetja,
- odobrena je za 6 mesecev,
- dodeljena sme biti le enkrat.
 
Do pomoči niso upravičena:
- novonastala podjetja,
- podjetja, ki so nastala z likvidacijo prejšnje družbe,
- povezana podjetja,
- podjetja, ki poslujejo na področju premogovništva ali jeklarstva.
 
VELJAVNOST: Od 10.5.2003
 
PRAVNI VIR: Uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (UL RS 38/2003)Zakon o nadzoru državnih pomoči (UL RS 1/2000 in 30/2001

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *