Družba je donator v materialni obliki

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 09.10.2014


Smo družba z omejeno odgovornostjo in želimo donirati humanitarni organizaciji, vendar ne v denarju, ampak v materialni obliki (donirali bomo lastne izdelke). Kaj to pomeni z vidika davčnih obveznosti?

 

Znesek, ki ga davčni zavezanec izplača osebam, ki so v skladu s predpisi ustanovljene za opravljanje humanitarne, kulturne, znanstvene, zdravstvene, socialnovarstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, verske ali sindikalne dejavnosti, in ne gre za plačilo za opravljeno dobavo blaga oziroma storitev, ni predmet DDV. Takšno stališče se nanaša zgolj na denarne donacije, ne pa tudi na donacije v obliki blaga.

 

Če davčni zavezanec brezplačno odtuji blago, mora upoštevati, da se za dobavo blaga šteje tudi brezplačna odtujitev blaga, če je davčni zavezanec pri nabavi izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV. To pomeni, da mora davčni zavezanec obračunati in plačati DDV od doniranih materialnih sredstev. Osnova za obračun DDV je lastna cena izdelka ali nabavna vrednost blaga.

 

Za dobavo blaga, opravljenega za plačilo, se ne šteje:

- brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v normalnih količinah kupcem ali prihodnjim kupcem, če jih ti ne dajejo v prodajo oziroma v takšni obliki, da ni mogoče, da se prodajo (oznaka: vzorec, ni za prodajo, tester ipd.),

- dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Takšna darila so tista, pri katerih vrednost posameznega darila ne presega 20 evrov.

 

Če davčni zavezanec, ki pridobi blago, izkoristi pravico do odbitka DDV in to blago podari naprej ter vrednost blaga presega 20 evrov, se takšna odtujitev blaga za namene DDV obravnava kot dobava blaga za plačilo. V tem primeru je potrebno sestaviti interno listino, katere elementi naj bodo enaki, kot so na izdanem računu, in na tej podlagi obračunati in plačati DDV. Osnova za obdavčitev je lastna cena blaga. V primeru, da davčni zavezanec pri dobavi ni uveljavil odbitka DDV, potem pri podaritvi tega blaga ne pride do obračuna DDV.

 

Donirana vrednost materialnih oblik ni davčno priznan odhodek, vendar jo lahko uveljavljate kot davčno olajšavo (0,3 odstotka od davčno priznanih prihodkov). Opozorilo: če imate negativno davčno osnovo ali premajhno davčno osnovo, se vrednost neizkoriščene olajšave ne more prenašati v naslednja davčna obdobja.

 


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *