Emisija hrupa strojev

Avtor: | Objava: 10.12.2002Pravilnik velja za vse proizvajalce oz. njihove pooblaščene zastopnike v Sloveniji, ki dajejo stroje v promet ali v uporabo.

Pravilnik ne velja za stroje, ki so namenjeni prevozu blaga ali oseb, ter za stroje, ki so namenjeni za potrebe vojske, policije ali prve pomoči.

Proizvajalec določenega stroja je dolžan:
- zagotoviti, da stroji izpolnjujejo zahteve iz pravilnika glede emisije hrupa,
- da so opravljeni postopki ugotavljanja skladnosti,
- da so stroji označeni z oznako CE o skladnosti ter
- da so stroji opremljeni z izjavo ES izjavo o skladnosti.

V prilogi pravilnika so za vsak posamezni tip stroja določeni osnovni standardi za merjenje emisij hrupa.

Proizvajalec mora zagotoviti ugotavljanje skladnosti z zahtevami pravilnika po enem od naslednjih postopkov:
- proizvajalčev notranji nadzor proizvodnje,
- preverjanje proizvoda s strani organa, ki je pristojen za ugotavljanje skladnosti,
- proizvajalčevo celovito zagotavljanje kakovosti proizvodnega procesa.

Če se zagotavlja ugotavljanje skladnosti po postopku proizvajalčevega notranjega nadzora proizvodnje, je potrebno stroje označiti z vidno in trajno oznako za zajamčeno raven zvočne moči ter sestaviti pisno ES izjavo o skladnosti. Proizvajalec mora sestaviti tehnično dokumentacijo ter jo hraniti vsaj še 10 let po tem, ko je bil izdelan zadnji stroj. Kopijo tehnične dokumentacije je potrebno predložiti organu za ugotavljanje skladnosti, preden se da prvi kos opreme na trg ali v uporabo.

Ko organ izda poročilo, da je tehnična dokumentacija skladna z zahtevami pravilnika, se šele sme pritrditi na stroj oznako CE o skladnosti in izda ES izjavo o skladnosti, za katero v celoti odgovarja.

VELJAVNOST:
Od 21.12.2002

PRAVNI VIR:
Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem
(UL RS 106/2002)
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (UL RS 59/99, 31/2000, 54/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *