Evidence službenih poti

Avtor: Tatjana Dežman Markič | Objava: 06.06.2008

Potni nalog je zelo pomemben dokument, saj je dokaz o opravljeni službeni poti in s tem podlaga za izdelavo obračuna potnih stroškov.V zadnjih dveh številkah smo kar veliko napisali o bonitetah za uporabo službenega vozila v zasebne namene. Tokrat pa poglejmo, kako mora podjetje voditi evidence o opravljenih vožnjah.  
 
Delodajalec mora voditi evidence o opravljenih vožnjah tako, da bo mogoče ugotoviti razmejitev med zasebno in službeno uporabo vozil. Davčno ne/priznavanje nastalih stroškov je po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb odvisno od tega, ali so ti povezani z zasebnim življenjem oseb. 

Evidence so tako potrebne zaradi dokazovanja davčno priznanih odhodkov, kajti dokazno breme je po Zakonu o davčnem postopku na strani davčnega zavezanca. Te evidence pa morajo delodajalci opremljati z verodostojnimi knjigovodskimi listinami, kot so potni nalogi za službena potovanja s prilogami (poročila o službeni poti, cestninski listi, računi za gorivo …).

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *