Evropski izvršilni nalog

Avtor: | Objava: 11.07.2005Vaše podjetje je na pristojno slovensko sodišče dalo predlog za izvršbo, ki ga je le-to tudi izdalo. Dolžnik se je po izdaji tega sklepa za izvršbo preselil v drugo državo članico Evropske Unije in tam redno posluje. Ali imate kakšno možnost, da bo vaš dolg poplačan? 

Uredba evropskega parlamenta in Sveta ES, št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004, o uvedbi evropskega naloga za izvršbo za nesporne zahtevke je začela veljati 21. januarja 2005. Uredba je trenutno edina pravna podlaga v evropskem civilnem procesnem pravu, ki uveljavlja načelo prostega pretoka sodb. 
 
Če je sodna odločba v državi izdaje potrjena kot evropski izvršilni nalog, ker izpolnjuje minimalne standarde, določene z omenjeno Uredbo, se enači s sodno odločbo, izdano v državi prisilne izvršbe in predstavlja izvršilni naslov za uveljavljanje izvršbe v drugi državi članici. Organ, ki je pristojen za izvršbo v državi, v kateri upnik uveljavlja prisilno izvršitev sodne odločbe, pri tem ne sme preizkušati, ali so bili upoštevani minimalni standardi, ki jih določa uredba, temveč mora zaupati organu, ki je sodno odločbo potrdil kot evropski izvršilni nalog. 

Ta možnost se uporablja zgolj v primerih, ko so terjatve nesporne. V takšnih primerih upniku ne bo več treba sprožati postopka priznanja in izvršitve tuje sodne odločbe, kar bo samo izvršbo časovno precej skrajšalo.Za nespornega se po tej uredbi šteje tisti zahtevek, ki ga dolžnik bodisi izrecno pripozna ali pa mu ni nikoli ugovarjal oziroma se je z njim izrecno strinjal v javni listini. 

Uredba o evropskem izvršilnem nalogu se uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah, ne glede na vrsto sodišča, ki je izdalo sodno odločbo, poravnavo ali javno listino in zgolj za denarne terjatve. Izda se v primeru, da gre za nesporni zahtevek in da so bili v državi izdaje sodne odločbe upoštevani minimalni standardi pravičnega postopka. 
 
Minimalni standardi pa pomenijo:
- da je bila izvršena pravilna vročitev listine, ki pomeni začetek postopka;
- dolžniku so zagotovljene ustrezne informacije o tožbenem zahtevku;
- dolžnik ima možnost, da tožbeni zahtevek izpodbija;
- dolžnik ima možnost, da zahteva razveljavitev v državi izdaje sodne odločbe. 

Bistveni pogoji za potrditev sodne odločbe kot evropskega naloga za izvršbo so:
- da je sodna odločba izvršljiva, vendar ne nujno pravnomočna, v državi članici EU;
- da ne nasprotuje nekaterim ključnim določilom o pristojnosti po Uredbi Sveta EU št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, ki se uporablja tako za sporne kot nesporne terjatve (na podlagi te Uredbe se lahko zahteva sprožitev postopka priznanja tuje sodne odločbe);
- če gre za potrošniški spor, pa je pomembno, da je odločbo izdalo sodišče, kjer ima prebivališče potrošnik. 

Z uveljavitvijo te uredbe, katere določbe se bodo v večini primerov začele uporabljati 21. oktobra 2005, ostaja določanje pravil o postopku prisilne izvršbe v pristojnosti držav članic.  

Edino enotno pravilo, ki ga uredba uveljavlja za vse države članice pa je, da je razlog za zavrnitev izvršbe nezdružljivost s prej izdano sodno odločbo v državi članici ali tretji državi, če le ta temelji na istem dejanskem stanju, med istima strankama in nezdružljivost ni mogla biti upoštevana v državi izdaje sodne odločbe.  

Z Uredbo se uvaja načelo enakosti tujih sodnih odločb, potrjenih kot evropski izvršilni nalog, z domačimi sodnimi odločbami v državi izvršbe, kar zadeva prisilno izvršitev izvršbe. 

PRAVNI VIR:
Uredba evropskega Parlamenta in Sveta ES
, št. 805/2004, z dne 21. aprila 2004, o uvedbi evropskega naloga za izvršbo za nesporne zahtevke

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *