Evropski patent

Avtor: Dušan Borštar | Objava: 06.06.2008Ker je pot do patentov zelo draga, me zanima, kako bi patent pridobili za čim več evropskih držav hkrati in s čim nižjimi stroški. Ali moramo patent prijaviti v vsaki državi posebej ali obstaja ugodnejša rešitev? 

Patent je teritorialno in časovno omejena pravica, zato veljavnost patentov na svojem teritoriju vsaj za zdaj odobri vsaka država posebej. Patent, ki naj bi veljal na celotnem ozemlju EU, je trenutno šele del evropske vizije. V večini evropskih držav se je možno za patent potegovati bodisi prek nacionalne prijave ali evropske prijave, ki je lahko vložena bodisi kot taka ali pomeni nadaljevanje postopka mednarodne prijave po sporazumu PCT.  

Stroške je smiselno minimizirati predvsem s pametno strategijo in racionalnim naborom držav. Profesionalno sestavljena prijava omogoča tekočo izvedbo postopkov s kar najmanj zapleti in dodatnimi stroški ter s primernim izidom. Del stroškov so prevodi, zato so kombinacije držav z enakega jezikovnega področja stroškovno vsekakor ugodnejše. Celo v obdobju globalizacije običajno povsem zadostujejo patenti v zgolj nekaterih državah, kjer so ključni trgi določenih izdelkov. Tako na primer za avtomobilsko industrijo v Evropi pride v poštev predvsem Nemčija, redkeje Francija, Italija in Španija. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *