Farmacevti lahko zamenjajo na recept predpisano zdravilo

Avtor: | Objava: 10.06.2003Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini prinaša spremembe tako za farmacevte, kot tudi za uporabnike zdravil na recept.

Pooblaščena oseba v lekarni mora izdati zdravilo, ki je predpisano na zdravniškem receptu. Vendar pa lahko brez sporazuma z zdravnikom z lastniškim imenom predpisano zdravilo zamenja z bistveno podobnim cenejšim zdravilom, če:
- sta zdravili na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil in
- če zdravnik na receptu ni izrecno označil, da zamenjava ni dovoljena.
 
O zamenjavi mora pooblaščena oseba v lekarni obvestiti uporabnika zdravila.
 
Uporabnik lahko odkloni zamenjavo in zahteva, da se mu izda predpisano zdravilo, če doplača razliko v ceni med zdraviloma.

Pooblaščena oseba v lekarni mora vsako zamenjavo označiti na receptu in voditi ustrezno evidenco, iz katere je razvidna informacija o zamenjanih zdravilih in vključenih uporabnikih.
 
Če zdravilo na receptu ni predpisano z lastniškim imenom, mora pooblaščena oseba v lekarni uporabnika seznaniti o vseh tovrstnih zdravilih, ki so na razpolago v Sloveniji ter o doplačilih zanje, nato pa izda zdravilo v dogovoru z uporabnikom.
 
V nobenem primeru pa se ne sme brez predhodnega sporazuma z zdravnikom izdati namesto predpisanega zdravila:
- zdravil, ki niso na seznamu medsebojno zamenjljivih zdravil,
- zdravil, ki v enaki farmacevtski obliki ne vsebujejo kakovostno in količinsko enakih učinkovin.

VELJAVNOST:
Od 5.7.2003.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (UL RS 59/2003)
Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (UL RS 101/99, 70/2000, 7/2002, 13/2002, 67/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *