Financiranje naložb v podjetništvo po novem

Avtor: | Objava: 04.05.2004Javni sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva Podjetnike se bo preoblikoval v Slovenski podjetniški sklad. Ta bo po novem tudi izvajal ukrepe za dostop do virov financiranja razvojnih naložb v podjetništvu

Sklad bo za spodbujanje podjetništva deloval tako, da bo:
- zagotavljal sredstva za začetni kapital za nova podjetja,
- zagotavljal ugodnejše vire financiranja za razvojne naložbe podjetij,
- spodbujal zasebna vlaganja v podjetništvo z zagotavljanjem ugodnih kreditov. 

Za izvajanje navedenih nalog bo Sklad:
- omogočal najetje ugodnih kreditov za razvojne naložbe,
- dajal garancije za že najete kredite za razvojne naložbe,
- subvencioniral obrestne mere, stroške garancij in najetja kreditov,
- fizičnim osebam podeljeval subvencije za zagon podjetij,
- subvencioniral razvojne projekte,
- omogočil najemanje ugodnih kreditov za kapitalska vlaganja v podjetja ter dajal garancije za takšne kredite,
- vlagal v razvoj poslovne infrastrukture za pospeševanje naložb. 

VELJAVNOST:
Od 5.5.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (UL RS 40/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *