Garancijski listi in potrošniki

Avtor: | Objava: 17.05.2004Proizvajalce tehničnega blaga seznanjamo z določbo Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa, da mora proizvajalec za blago, katerega brezhibno delovanje se zagotavlja z vzdrževanjem ali zamenjavo njegovih sestavnih delov izdati garancijo.  
 
Pri tem Zakon o varstvu potrošnikov določa tudi, da minister, pristojen za gospodarstvo, izda predpis s katerim natančno določi:
- blago za katero je potrebno izdati garancijo,
- najkrajše garancijske roke in
- čas po preteku garancijskega roka, v katerem je dolžan proizvajalec zagotavljati vzdrževanje, ustrezne nadomestne dele in priklopne aparate. 
 
Z zadnjo spremembo Zakona o varstvu potrošnikov pa je zakonodajalec določil tudi dve dodatni zahtevi in sicer, da mora biti garancijski list:
v slovenskem jeziku,
lahko razumljiv za potrošnika.  
 
Dejstvo, da mora biti garancijski list v slovenskem jeziku ni potrebno dodatno komentirati, medtem ko je pozornost potrebno posvetiti dejstvu, da mora biti lahko razumljiv za potrošnika. V tem smislu je pomembno, da lahko povprečen potrošnik, ki mu je izdelek namenjen, nedvoumno razume vsebino garancijskega lista. Povprečen potrošnik, ki mora garancijski list razumeti, vsekakor ni strokovnjak na določenem področju, ni pa tudi mogoče predpostavljati, da bi bil npr. univerzitetno izobražen, da bi imel posebna pravna znanja, ... Vsebino garancijskega lista je tako z uporabo izrazov, njegovo vsebino, ... kot tudi z vsemi drugimi elementi garancijskega lista, potrebno prilagoditi laičnemu kupcu oz. povprečnemu potrošniku, ki ga je potrebno presojati predvsem glede na naravo izdelka, pomožno – glede na vsakokratno situacijo – pa tudi z drugimi kriteriji, kot so npr. način distribucije, namen rabe izdelka, izdelek, ki predstavlja po svojem namenu ali funkcionalnosti novost na trgu, …  
 
Garancijski list tudi ne sme biti dvoumen. V primeru dvoma bo interpretacija šla v korist potrošnika in nikakor ne proizvajalca, tako zaradi dejstva, da je proizvajalec strokovnjak na določenem področju, kot tudi zaradi dejstva, da je proizvajalec tisti, ki je pripravljal garancijski list.  
 
VELJAVNOST:
Od 8.5.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o varstvu potrošnikov
(UL RS 51/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *