Gradnja enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja

Avtor: | Objava: 10.11.2003Graditelje objektov in investitorje obveščamo o novem pravilniku na področju gradnje zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov.
 
Pravilnik med drugim določa, kateri objekti so enostavni objekti. To so:
pomožni objekti, npr. objekti za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, prireditvi ali skladiščenju,
- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem ali obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč,
- spominska obeležja,
- urbana oprema. 
 
Investitor lahko zgradi enostaven objekt na zemljišču, na katerem ima lastninsko pravico ali kakšno drugo pravico, na podlagi katere lahko gradi na njem. Izpolnjeni pa morajo biti še naslednji pogoji:
1. Velikost objekta ter način gradnje in rabe sta v skladu z določili tega pravilnika.
2. Objekt izpolnjuje zahteve glede načina gradnje in odmika od sosednjih parcel.
3. Pri gradnji so izpolnjeni lokacijski pogoji, ki jih določajo izvedbeni prostorski akti. 

VELJAVNOST:

Od 6.12.2003. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(UL RS 114/2003)
Zakon o graditvi objektov (UL RS 110/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *