Gradnja na ključ

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 08.12.2008Po splošnem prepričanju gradbincev naj bi se knjiga obračunskih izmer vodila samo, če so cene v gradbeni pogodbi določene za mersko enoto posameznih del ali če je gradnja namenjena za prodajo na trgu, za druge vrste gradenj pa ne. Kaj je pravilno pri gradnji na ključ? 
 
Knjiga obračunskih izmer oziroma knjiga izvedenih del je osnova za izvedbo obračuna izvedenih del, ne glede na način, na katerega je bila podpisana pogodba.

(A) Če je v pogodbi določen obračun glede na izvedene količine in dogovorjenimi cenami na enoto del, se za obračun vzamejo količine iz knjige obračunskih izmer. 
 
Vsaka predračunska postavka iz projekta za izvedbo mora biti posebej prikazana na samostojnem listu knjige obračunskih izmer. Vsi listi morajo biti razvrščeni v istem zaporedju in z istimi oznakami, kot so v pogodbenem predračunu. Za nepredvidena dela in dodatna dela, ki niso zajeta v pogodbenem predračunu, in za morebitne izpuščene postavke se obračunski listi po enakem postopku kot predračunske postavke dodajajo na koncu knjige kot posebno poglavje »nepredvidena in dodatna dela«. Večji ali manjši obseg del pa se ugotovi in prikaže na hrbtni strani obračunskega lista za posamezno postavko.

(B) Če je pogodba za gradnjo sklenjena na ključ, je knjigo obračunskih izmer (vsaj z izvajalčeve strani) priporočljivo voditi, saj bo lahko le tako investitorju pokazal in dokazoval morebitno preveliko odstopanje od predračunskih količin (seveda predvsem ali le v primeru, če je predračunske količine ocenil investitor ali nekdo postavljen s strani investitorja in je bil pri tem v zmoti).  

Tudi če jih je predvidel izvajalec, so lahko izmere povsem koristne in uporabljene v isti namen (če investitor pristane), knjiga obračunskih izmer pa v tem primeru ni obvezna.   

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *