Hitreje do izpiskov iz zemljiške knjige

Avtor: | Objava: 27.02.2004Podjetnike seznanjamo z novo – hitrejšo potjo do zemljiškoknjižnih izpiskov, ki jo omogoča nov Pravilniko o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige. 

Če ste do sedaj potrebovali zemljiškoknjižni izpisek, ste se morali za pridobitev tega dokumenta osebno napotiti na sodišče ali pa čakati, da vam ga je sodišče poslalo po pošti. To je lahko prineslo tudi nepotrebno podaljševanje postopka pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z nepremičninami.  

Novi pravilnik pa daje pooblastilo za izstavljanje rednih zemljiškoknjižnih izpiskov tudi:
upravnim enotam in
notarjem. 

Pogoj za izdajanje zemljiškoknjižnih izpiskov je, da upravna enota ali notar izpolnjuje tehnične pogoje za oddaljen elektronski dostop do podatkov zemljiške knjige (spletni brskalnik, ustrezna programska oprema in modem ter elektronski poštni predal).  

Sodno takso za izstavitev zemljiškoknjižnega izpiska pa boste morali plačati neposredno pri notarju ali na upravni enoti.
 

VELJAVNOST:
Od 20.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o
elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige (UL RS 16/2004)
Zakon o zemljiški knjigi (UL RS 58/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *