Homologacija dvo- in trikolesnih motornih vozil po evropskih standardih

Avtor: | Objava: 06.01.2004Pravilnik o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil povzema vsebino Direktive 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS, nazadnje spremenjene z Direktivo 2003/77/ES. Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji bodo predpisi, ki se nanašajo nahomologacijo vozil kategorije L, prenehali veljati – vsaj v delu, ki se nanašajo na to področje.  

Nov pravilnik določa postopek za pridobitev homologacije za vozilo, sistem, samostojno tehnično enoto ali sestavni del vozila (v nadaljevanju 'vozilo').  
 
Vlogo za podelitev homologacije mora proizvajalec predložiti homologacijskemu organu. Za vsak tip je treba vložiti posebno vlogo. Homologacijski organ podeli homologacijo vozila tipom vozil, ki izpolnjujejo tehnične zahteve ustreznih tehničnih specifikacij oziroma ustrezne tehnične specifikacije, in ki ustrezajo opisu proizvajalca.  

V primeru, da homologacijski organ ugotovi, da vozilo predstavlja večje tveganje za varnost cestnega prometa, kljub izpolnjevanju vseh ustreznih tehničnih zahtev, homologacije ne podeli.
 
 
Proizvajalec, kot imetnik homologacije vozila, mora izdati potrdilo o skladnosti, na obrazcu in na način, kot to določa pravilnik. Potrdilo o skladnosti mora spremljati vsako vozilo, izdelano skladno s homologiranimtipom vozila.  

Proizvajalec mora homologacijskemu organu omogočiti nadzor nad homologiranimi tipi vozil.  

Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste. 

VELJAVNOST:
Od 31.12.2003. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil
(UL RS 125/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *