Homologacija in označevanje izdelkov, ki so namenjeni za uporabo na vozilih

Avtor: | Objava: 10.10.2002Proizvajalec določenega izdelka ni nujno neposredno vključen v vse stopnje izdelave sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki je predmet homologacijskega postopka nekega vozila. Prav vsi proizvajalci - tako fizične kot pravne osebe - pa so odgovorni za skladnost proizvodnje.

Proizvajalec izdelkov, ki so sestavni del vozila, ki gre skozi homologacijski postopek, mora - glede na novo sprejeti pravilnik o ES-homologaciji motornih vozil - predložiti vlogo Ministrstvu za promet, Direkcija RS za ceste. Priloge obravnavanega pravilnika natančno opredeljujejo podatke in obrazce, ki jih je vlogi potrebno priložiti.

Homologacijski organ podeli homologacijo sestavnega dela ali samostojne tehnične enote vsem tipom sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so skladni s podatki v opisni mapi in izolnjujejo tehnične zahteve iz prilog Pravilnika.

Proizvajalec pa mora, kot imetnik homologacije za sestavni del ali samostojno tehnično enoto, ki je proizvedena skladno z homologiranimi tipom, vse izdelke označiti z imenom firme ali svojim znakom ter z oznako tipa.

VELJAVNOST:
Od 18.10.2002

PRAVNI VIR:
Pravilnik o ES-homologaciji motornih vozil
(UL RS 84/2002)
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (UL RS 59/99, 31/2000, 54/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *