Homologacija traktorjev po evropskih standardih

Avtor: | Objava: 06.01.2004Pravilnik ureja homologacijo kmetijskih in gozdarskih traktorjev, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ni manjša od 6 km/h, njihovih priklopnih vozil in zamenljivih vlečenih strojev, homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za uporabo na teh vozilih. 

Pravilnik določa pogoje za podelitev ES-homologacije in izdajo potrdila o skladnosti vozila pri proizvajalcu. 

Homologacija in potrdilo o skladnosti vozila sta pogoj za dajanje v promet, registracijo in začetek uporabe novih vozil
. Za izdajo homologacijskega potrdila je predvsem pomembno, da omenjena vozila:
- ne ogrožajo varnosti njihovih voznikov in sopotnikov ter drugih udeležencev v prometu;
- ne poškodujejo cest in prekomerno ne onesnažujejo okolja. 

Ta pravilnik povzema vsebino Direktive Sveta 74/150/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji kolesnih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev, kot je spremenjena z direktivami Sveta 79/694/EGS, 82/890/EGS, 88/297/EGS, direktivama Parlamenta in Sveta 97/54/ES in 2000/25/ES ter direktivama Komisije 2000/2/ES in 2001/3/ES in vsebino Direktive Parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev, skupaj z njihovimi sistemi, sestavnimi deli in samostojnimi tehničnimi enotami ter o razveljavitvi Direktive Sveta EGS 74/150/EGS. 
 
VELJAVNOST:
Od 31.12.2003. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev
(UL RS 125/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *