Podjetnik logo
 

Identifikacija stranke pri odpiranju računa

Avtor: | Objava: 10.11.2002Organizacije, ki so dolžne izvajati zahteve Zakona o preprečevanju pranja denarja (banke, hranilnice, organizacije, ki opravljajo plačilni promet, pošta, družbe za upravljanje investicijskih skladov), lahko pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja pri tej organizaciji, opravijo identifikacijo stranke brez njene navzočnosti. Način tovrstne identifikacije pa določa obravnavani pravilnik

Zgoraj omenjena organizacija lahko pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja opravi identifikacijo stranke tudi brez njene navzočnosti, vendar mora pri tem nesporno ugotoviti istovetnost stranke in pridobiti podatke, ki jih zahteva Zakon o preprečevanju pranja denarja in na njegovem temelju izdani podzakonski predpisi.

Poleg načinov izvajanja identifikacije stranke, določenih s tem pravilnikom, lahko organizacija v zvezi z odpiranjem računa ali vzpostavitvijo trajnega poslovnega razmerja brez navzočnosti stranke pridobi ali preveri podatke o stranki tudi iz javnih in drugih njej dostopnih evidenc podatkov, z
vzpostavitvijo neposrednega stika s stranko po telefonu ali na kakšen drug način.

Namesto omenjene organizacije lahko istovetnost stranke ugotovi notar, ki ima sedež v Republiki Sloveniji ali v državi članici Evropske unije, korespondenčna banka banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, podružnica domače banke v tujini ter tudi diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije.

VELJAVNOST:
Od 8.11.2002

PRAVNI VIR:
Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti
(UL RS 94/2002)
Zakon o preprečevanju pranja denarja (UL RS 79/2001, 59/2002)

KOMENTARJI

Če želite svoje mnenje o tem članku deliti z drugimi bralci vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj. Komentarjev ne cenzuriramo, samo v skrajnih primerih, ko gre za spodbujanje nestrpnosti, navajanje h kriminalnim dejanjem ipd. Za mnenja ne odgovarjamo.

 

 

Ime
Naslov *
Vsebina *

Prosimo seštejte enajst in osem * 
Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *