Imenik nepremičninskih posrednikov

Avtor: | Objava: 20.02.2004Nepremičninske posrednike seznanjamo z novim Pravilnikom o strokovnem izpitu, licencah in vodenju imenika nepremičninskih posrednikov. Predstavljamo predvsem postopek vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov, ki ga vodi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 

Imenik nepremičninskih posrednikov se vodi kot informatizirana baza podatkov, osnovni podatki o vpisanih nepremičninskih posrednikih pa so javni in objavljeni na spletnih straneh ministrstva.  

V imeniku so navedeni naslednji podatki:
- osebni podatki nepremičninskih posrednikov,
- vrsta in stopnja njihove izobrazbe,
- podatki o licenci ter
- drugi podatki (npr. dodatna usposabljanja).  

Zahtevo za vpis v imenik mora posameznik vložiti na posebnem obrazcu, lahko pa se vloži tudi skupaj z zahtevo za izdajo licence. Če posameznik izpolnjuje pogoje za vpis v imenik, se mu izda odločba o vpisu v imenik nepremičninskih posrednikov ter izkaznica nepremičninskega posrednika.  

Stroške vpisa v imenik nosi predlagatelj vpisa sam.  

VELJAVNOST:
Od 14.2.2004.

PRAVNI VIR:
Pravilnik o strokovnem izpitu, licencah in vodenju imenika nepremičninskih posrednikov (UL RS 14/2004)
Zakon o nepremičninskem posredovanju (UL RS 42/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *