Inšpekcijski pregled računalniške opreme

Avtor: | Objava: 10.11.2003Tržna inšpekcija lahko v vašem podjetju opravi pregled legalnosti računalniške opreme. Pravni temelj za tak pregled predstavlja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Vsa na računalnikih instalirana programska oprema mora biti ustrezno licencirana.  
 
V primeru, da se vam omenjena inšpekcija najavi, naj pred njenim prihodom serviser računalniške opreme pregleda računalnike in iz njih izbirše programe za katere nimate ustrezne licence (npr. programe, ki ste ji dobili v uporabo za določen čas, pa jih potem niste izbrisali, programe, ki jih na računalnike shranjujejo zaposleni samoiniciativno, …). 

Za kupljene programe tržna inšpekcija običajno zahteva pogodbo, originalno embalažo in račun, ki dokazuje plačilo. Praviloma v praksi zahtevajo vsa tri navedena dokazila, pri čemer pa za tako ravnanje nimajo pravne osnove, saj v določenih primerih takih dokazov ni (npr. oprema je narejena po posebnem naročilu, ...). Ne glede na drugačne trditve inšpekcije je seveda mogoče legalnost programske opreme dokazovati tudi na druge načine. 
 
Pri pregledu naj tržnega inšpektorja stalno spremlja oseba, ki je odgovorna za računalniški sistem. Inšpektor nima pravice brskati po podatkih podjetja in lahko le pregleduje legalnost programske opreme. S skrbnikom sistema se dogovorite za ustrezno omejitev dostopa do računalniškega sistema. 

Ko vam inšpektor vroči zapisnik postopek nikakor še ni končan. Če so dejstva, navedena v zapisniku netočna, nepopolna ali kakorkoli drugačna od resničnih, ugovarjajte ugotovljenemu in zahtevajte, da se to vpiše v zapisnik. 

PRAVNI VIR:
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (UL RS 21/95)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *