Informiranje pri potrošniških kreditih

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 09.05.2011

Novi Zakon o potrošniških kreditih sicer velja že skoraj leto dni, letos aprila pa je pričel veljati še pravilnik, ki določa predhodno obveščanje kreditojemalcev.V avgustu lanskega leta je začel veljati nov Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1), ki natančneje določa ravnanja jemalcev in dajalcev kreditov in določa strožje sankcije ob neupoštevanju predpisov.
 
Kreditodajalec ali kreditni posrednik mora pred sklenitvijo kreditne pogodbe potrošniku v skladu s Pravilnikom o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih zagotoviti predhodne informacije o kreditu, na podlagi katerih potrošnik lahko primerja različne ponudbe in presodi ustreznost kredita glede na svoje potrebe in finančni položaj.
 
Kreditodajalec ali kreditni posrednik mora predhodne informacije zagotoviti pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov na posebnem obrazcu za posredovanje predhodnih informacij o kreditu. Oba obrazca določa Pravilnik v prilogah:
1.  Standardne prehodne informacije za potrošniški kredit
2.  Predhodne informacije za potrošnike pri prekoračitvi stanja na plačilnem računu ter pri reprogramiranju dolga
 
Obe vrsti predhodnih informacij morata zajemati podatke o kreditodajalcu, lastnostih in pogojih kredita, pravicah in obveznostih potrošnika in kreditodajalca ter potreben dodaten pouk in opozorila glede na vrste in način sklepanja kreditnih pogodb.
 
Pri kreditnih pogodbah, pri katerih odplačila, ki jih opravi potrošnik, ne zagotavljajo takojšnjega ustreznega zmanjšanja skupnega zneska kredita, temveč se pod določenimi pogoji uporabijo za naložbe, morajo predhodne informacije vsebovati tudi izjavo, da kreditna pogodba ne jamči odplačila celotnega črpanega zneska kredita.
 
Pri kreditnih pogodbah, ki se na zahtevo potrošnika sklenejo s pomočjo sredstva za sporazumevanje na daljavo, ki ne omogoča zagotavljanja zahtevanih predhodnih informacij, kreditodajalec izpolni to obveznost do potrošnika takoj po sklenitvi kreditne pogodbe.
 
Prav tako mora kreditodajalec v skladu z 9. členom Pravilnika potrošnika opozoriti na pravne posledice, ki izhajajo iz sklenitve nameravane kreditne pogodbe, znana in običajna tveganja ter morebitne druge kreditodajalcu znane okoliščine v zvezi s sklenitvijo kreditne pogodbe.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *