Izdajanje lokacijskih informacij

Avtor: | Objava: 16.04.2004Podjetnike seznanjamo z novim Pravilnikom o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje. 

V skladu s tem pravilnikom lahko pristojni organi izdajajo naslednje vrste lokacijskih informacij:  
- za namen gradnje objektov ali izvajanje del na zemljiščih in objektih; 
- za namen prometa z nepremičninami; 
- za namen določitve gradbene parcele k obstoječim objektom. 

Če je izdana lokacijska informacija za gradnjo objektov oz. izvajanje del, se šteje, da je izdana tudi za namen prometa z nepremičninami ali za določitev gradbenih parcel. 

Za vsako posamezno parcelo ali za vsak posamezen objekt se izda posebna lokacijska informacija. Izjemoma je možno, da se izda ena lokacijska informacija za več parcel skupaj, če te parcele ležijo v območju iste namenske rabe, za katerega veljajo enaka merila in pogoji za urejanje prostora in graditev. Če se zahteva za izdajo lokacijske informacije nanaša na več objektov, pa se izda ločena lokacijska informacija za vsak objekt posebej, ne glede na to, na koliko različnih parcelah stojijo ti objekti – torej tudi v primeru, če vsi objekti stojijo na isti parceli. 

VELJAVNOST:
Od 17.4.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje
(UL RS 35/2004)
Zakon o urejanju prostora (UL RS 110/2002, 8/2003, 58/2003)
Zakon o državni upravi (UL RS 52/2002, 110/2002, 56/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *