Izgubili smo pogodbo

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 07.04.2008Pred dvema letoma sem z drugim podjetjem sklenil pisno pogodbo, da bo naše podjetje zanje izvajalo storitev trženja. Delo je teklo brez težav, dokler nam niso pred šestimi meseci nehali plačevati storitve. Zdaj bi jih tožili, vendar sem ugotovil, da se je pogodba izgubila oziroma smo jo založili. Ali jih brez pogodbe sploh lahko tožim? 

Pogodba je v skladu z določili Obligacijskega zakonika (OZ) sklenjena tedaj, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah, pri čemer pa ni nujno, da je pogodba vedno sklenjena v pisni obliki. Pogodba namreč lahko nastane tudi z ustnim dogovorom, s sredstvi elektronske komunikacije, s konkludentnimi dejanji, pa tudi na druge načine. 

Seveda je dokazovanje o nastanku poslovnega razmerja težje, če pisna pogodba ne obstaja. Vendar pa to še ne pomeni, da naročnika storitev zaradi tega ne morete tožiti – to je seveda možno, le vsebino pogodbenega razmerja boste morali dokazovati z drugimi sredstvi – denimo s pričami, z dejansko opravljenimi storitvami, z izstavljenimi fakturami in podobno. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *