Izjava o DDV pri nakupu ali prodaji nepremičnin

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 09.09.2014


Načrtujemo nakup nepremičnine za poslovne namene. Kako je z obračunom in plačilom davka na dodano vrednost ali dvoodstotnim davkom na promet nepremičnin in kdo ga plača?

 

Pri nekaterih vrstah transakcij, ki so oproščene plačila davka na dodano vrednost (DDV), imajo davčni zavezanci na podlagi 45. člena ZDDV-1 možnost, da se s svojim kupcem ali najemnikom dogovorijo, da bo od transakcije obračunan DDV. Transakcije, pri katerih imajo udeleženci možnost izbire, so:

- najem oziroma zakup nepremičnin,

- dobava starih objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so objekti postavljeni (to so objekti, ki so vseljeni in v uporabi najmanj dve leti), in

- dobava zemljišč, ki niso stavbna zemljišča.

 

Davčna zavezanca morata pred opravljeno transakcijo predložiti vsak svojo izjavo v elektronski obliki prek portala e-Davki, na svojo izpostavo pristojnega davčnega urada. V izjavi je treba navesti: vrsto nepremičnine, občino, katastrsko občino, številko parcele, številko stavbe, številko dela stavbe ipd. Pomembno je, da je izjava davčnemu uradu pravočasno posredovana, in sicer pred opravljeno transakcijo (vsaj en dan prej). Če izjavo predloži samo eden od udeležencev, pogoj za obdavčitev transakcije z vidika DDV ni izpolnjen, zato se takšna transakcija šteje kot oproščena transakcija brez obračuna ali odbitka DDV. Izjave ne more podpisati oseba, ki ni identificirana za namene DDV, in oseba, ki opravlja oproščeno dejavnost, zaradi česar nima 100-odstotne pravice do odbitka DDV. V nasprotnem primeru je obračun in plačilo dvoodstotnega davka na promet nepremičnin od kupoprodajne vrednosti in se pridobi DURS-ova odločba za plačilo, ki ga po navadi plača prodajalec, razen če je s kupoprodajno pogodbo dogovorjeno drugače.

 


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *