Izključitev družbenika

Avtor: | Objava: 05.01.2004Ste eden od družbenikov gospodarske družbe ali njen direktor. Z enim od družbenikov imate težave in bi ga želeli iz gospodarske družbe izključiti. Na kakšen način lahko to dosežete? 
 
Družbeniki ponavadi že ob sklenitvi družbene pogodbe v njej uredijo pogoje in postopek izključitve družbenika iz družbe. Največkrat se dogovorijo, da o izključitvi družbenika odloča skupščina, ter določijo večino, ki mora biti dosežena za sprejetje sklepa o izključitvi družbenika.  

Zakon o gospodarskih družbah sicer določa, da v primeru, kadar se sklep skupščine nanaša na pravni posel, začetek ali prenehanje spora z družbenikom, ta družbenik ne more glasovati v tej zadevi. Vendar pa ta prepoved glasovanja ne velja v primeru, kadar se sprejema odločitev o izključitvi družbenika, kar pomeni, da ima družbenik na skupščini pravico glasovanja, kadar se odloča o njegovi izključitvi

Če na skupščini ni mogoče doseči potrebne večine za sprejetje sklepa o izključitvi družbenika ali pa če družbena pogodba sploh ne predvideva možnosti izključitve družbenika s sklepom skupščine, ima vsak družbenik možnost vložitve tožbe pred pristojnim sodiščem, s katero bo zahteval, da se posamezni družbenik izključi iz družbe.  

Tožbe na izključitev družbenika pa ne more vložiti direktor družbe, če ni hkrati tudi družbenik! 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 50/2002, 93/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *