Izplačilo družbenika ob izstopu

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 07.10.2011Sem 85 % lastnik manjšega podjetja. Družbenik je prek odvetnikov podal izjavo, da izstopa iz lastništva in pravi, da mu moram v skladu z ZGD izplačati 170.000,00 EUR, saj ocenjuje, da je podjetje vredno več kot milijon evrov. Njegovega deleža ne potrebujem in ga ne silim v prodajo. 
 
Za njegov delež sem mu ponudil 5.405,42 EUR, ko ga je ponudil še konkurenci, so tam ceno dvignili na 7.500,00 EUR, kar je točno 15 % osnovnega kapitala. Seveda sem mu jaz takoj ponudil večji znesek, to je 7.511,26 EUR, saj imam predkupno pravico. Njemu je to vse skupaj premalo in pričakuje vsaj 120.000,00 do 150.000,00 EUR, sicer bo znesek terjal po sodni poti. Ali ima njegova zahteva kakšen pravni temelj?
 
Družbenik, ki je izstopil iz podjetja, ima po zakonu pravico do izplačila ocenjene vrednosti svojega poslovnega deleža po stanju ob izstopu. Vrednost poslovnega deleža ocenjujejo sodni cenilci. Družba mora takemu družbeniku tako ocenjeno vrednost izplačati najpozneje v treh letih od dneva izstopa. Če je družbenik v družbo namesto denarja vložil stvarni vložek, lahko namesto takega izplačila zahteva vrnitev stvari ali pravic, ki so bile predmet stvarnega vložka, vendar le v primeru, če vrednost teh stvari ali pravice ne presega ocenjene vrednosti poslovnega deleža in ne prej kakor v treh mesecih po izstopu.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *