Izplačilo nadomestila plače

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 10.07.2014


Ali sem kot delodajalec po zakonu dolžan delavcu v primeru njegove odsotnosti z dela izplačati nadomestilo plače? Ali mi lahko kaj več poveste o pogojih za izplačilo nadomestila plače?


Da, taka zaveza obstaja. Delavec ima pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, in sicer v primerih in v trajanju, določenem z zakonom (zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni) ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na strani delodajalca.


Delodajalec mora izplačevati nadomestilo plače (iz lastnih sredstev) v primerih odsotnosti z dela zaradi delavčeve bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ 120 delovnih dni v koledarskem letu.


Obenem pa mora delodajalec izplačevati nadomestilo zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu iz lastnih sredstev do 30 delovnih dni za vsako posamezno odsotnost z dela. Daljše odsotnosti krije zavod za zdravstveno zavarovanje.
Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *