Izplačilo nadomestila plače vojaškim obveznikom

Avtor: | Objava: 18.06.2004Pravilnik o izplačilih stroškov in nadomestil v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti določa, da mora v primeru, ko je delavec ali samostojni podjetnik vpoklican na izvrševanje vojaške dolžnosti, le-ta v tem času prejemati nadomestilo, ki ga izplačuje delodajalec.  

Vojaškim obveznikom, ki so vpoklicani na izvrševanje vojaške dolžnosti, se izplačuje nadomestilo plače oz. drugih prejemkov, kar mora vojaški obveznik zahtevati s posebno vlogo.  

Vojaškemu obvezniku, ki je v delovnem razmerju, izplača nadomestilo njegov delodajalec, ki nato lahko uveljavlja povračilo nadomestila. Delodajalec mora tudi obračunati in plačati vse prispevke za vojaškega obveznika.  

Vojaškemu obvezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, se nadomestilo izplača, če predloži potrdilo pristojnega davčnega urada
o višini zavarovalne osnove, od katere je obveznik plačal prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu pred izvrševanjem vojaške dolžnosti. 

Nadomestila se vojaškim obveznikom izplačajo po opravljeni dolžnosti. Če pa opravljanje vojaške dolžnosti traja več kot en mesec, se nadomestilo izplačuje mesečno za nazaj. 

Zahtevek za nadomestilo se predloži organu, ki je zahteval vpoklic vojaškega obveznika, in sicer najkasneje v 30 dneh po prenehanju vojaške obveznosti. Nadomestilo se nato izplača najkasneje v 30 dneh.  

VELJAVNOST:
Od 26.6.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o izplačilih stroškov in nadomestil v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti (UL RS 64/2004)
Zakon o obrambi (UL RS 82/94, 44/97, 87/97, 13/98, 87/2001, 47/2002, 67/2002, 110/2002, 97/2003, 40/2004)
Zakon o vojaški dolžnosti (UL RS 108/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *