Izplačilo poslovnega deleža

Avtor: Tatjana Dežman Markič | Objava: 07.12.2009

Ko izstopite iz družbe in prodate svoj lastniški delež, vas čaka še obračun z davčno upravo.Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo sestavljajo osnovni vložki družbenikov, katerih vrednost je lahko različna. Na podlagi osnovnih vložkov, ki jih fizične ali pravne osebe vložijo v družbo v denarni ali stvarni obliki, družbeniki pridobijo poslovne deleže v sorazmerni vrednosti v skupnem znesku osnovnega kapitala. Poslovni deleži so izraženi v odstotkih. Fizična ali pravna oseba oziroma osebe tako z ustanovitvijo družbe postanejo družbeniki, ki jim iz naslova poslovnega deleža pripada vrsta pravic, ki so po vsebini premoženjske in članske.
 
Kako pa je z davčnimi posledicami iz naslova premoženjskih pravic družbenikov pri izplačilu poslovnega deleža družbeniku ob prenehanju poslovnega deleža zaradi izstopa ali izključitve družbenika ali prenehanju družbe?
 
Družbeniku pripada ocenjena vrednost družbe
 
Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) družbeniku daje pravico, da sam odloči, ali bo izstopil iz družbe, torej po svoji volji, ali pa je izstop neodvisen od njegove volje. Navedena pravica je urejena v družbeni pogodbi. V njej morajo biti določeni pogoji (razlogi), postopek in posledice izstopa ali izključitve. Če družbena pogodba ne predvideva tega, pa ZGD-1 določa zakonske razloge in posledice izključitve ali izstopa družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *