Izpodbijanje sklepov skupščine delniške družbe

Avtor: | Objava: 14.09.2005Ste delničar delniške družbe, ki je na skupščini sprejela sklep, ki bi ga želeli zavreči. Kdaj lahko kot delničar te delniške družbe vložite izpodbojno tožbo?  
 
Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) določa, da mora delničar, ki hoče izpodbijati sklep skupščine, v roku enega meseca od skupščine vložiti izpodbojno tožbo. Pogoj za vložitev tožbe pa je, da je delničar že na sami skupščini takoj na zapisnik izjavil, da bo vložil izpodbojno tožbo. Če tega na skupščini ne stori, bo sodišče njegovo tožbo zavrglo kot nedovoljeno.  

Če delničar na skupščini ni bil prisoten, lahko izpodbojno tožbo vloži le v primeru:
- da mu je bilo protipravno preprečeno, da bi se udeležil skupščine,
- da ni bil pravilno vabljen na skupščino ali
- da je skupščina odločala o zadevah, ki niso bile na dnevnem redu.  

V vsakem od teh primerov začne teči enomesečni rok za vložitev izpodbojne tožbe od dneva, ko je delničar izvedel za sklep skupščine ali ko bi zanj moral izvedeti.  
 
V primeru, da gre za izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička družbe, pa ZGD predpisuje še poseben pogoj in sicer lahko izpodbojno tožbo glede takšnega sklepa vložijo le delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 1/20 osnovnega kapitala družbe ali pa nominalni znesek 100 milijonov tolarjev. Seveda pa tudi v tem primeru velja pogoj, da je bila izpodbojna tožba pravilno napovedana. 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 50/2002, 93/2002, 57/2004, 63/2004, 124/2004, 139/2004, 24/2005) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *