Izpolnitev zastarane terjatve

Avtor: | Objava: 27.02.2004Dolžnik vam je izpolnil terjatev, ki je bila sicer zastarana. Kasneje pa vam isti dolžnik sporoči, da je ugotovil, da je bila ta terjatev zastarana in zahteva, da mu plačani znesek zaradi zastarnja vrnete. Ali morate to res storiti? 

Dolžnik, ki vam je izpolnil zastarano obveznost, od vas ne more zahtevati vračila teh sredstev. Zastarana terjatev namreč postane t.i. naturalna obveznost, kar pomeni, da vi sicer izpolnitve ne morete več zahtevati v sodnem postopku oz. da vas pravni red ne varuje več. Če pa vam dolžnik terjatev izpolni sam, ne more zahtevati vračila, saj je izpolnil nekaj, kar je bil dejansko dolžan! Pravilo o nevračanju zastaranih terjatev velja tako v primeru, če je dolžnik v trenutku izpolnitve vedel, da je terjatev zastarana, pa jo je vseeno izpolnil, kot tudi v primeru, da dolžnik za zastaranje sploh ni vedel. Dolžnik je namreč zgolj izpolnil svoj dolg, ki je obstajal ves čas in obstaja tudi še potem, ko je že zastaran, le da upnik za izterjavo nima več pravnih sredstev.  

Pri tem je potrebno opozoriti še na določbo Obligacijskega zakonika o teku in pretrganju zastaralnih rokov. Dolžnikova izjava o pripoznavi dolga, ki je lahko dana z izrecno izjavo ali tudi posredno (npr. z delnim plačilom, zavarovanjem, …) ima namreč za posledico pretrganje zastaranja. Taka izjava bo v praksi pomenila, da od priznanja dolga zastaranje začne teči znova. Tek zastaralnih rokov se od tega trenutka dalje začeti šteti znova. 

PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik (UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *