Izraba letnega dopusta

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 10.12.2003Kot bralka Podjetnika se obračam na vas z vprašanjem glede izrabe letnega dopusta, in sicer za tisti del, ki ga je treba izrabiti v enem delu. Ker naj bi bil namen tega dela predpisa, da je človek skupaj 14 dni na dopustu, me zanima, ali je treba, če se med tem časom pojavi tudi dan ali dva praznika (na primer 24. 12. in 25. 12.) odsotnost podaljšati še za ustrezno število praznikov? Konkretno - ali je predpisom zadoščeno, če se dopust izrabi od 18. 12. 2003 do 31. 12. 2003?  

Pa še to: Če delavec tega noče/ne more izrabiti, ali je možno, da mu ta dopust propade in se torej ne more prenesti v naslednje leto? 

Najlepša hvala za odgovor!  

E. M.   
Odgovor:
Pri odgovoru na zastavljeno vprašanje je treba izhajati iz namena določbe prvega odstavka 163. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02), v nadaljevanju ZDR, ki se glasi: »Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna.« 

Namen te določbe je, da se delavcu zagotovi odmor v nepretrganem trajanju najmanj dveh tednov, saj je to po mnenju stroke minimalni čas, ki je potreben, da se delavec odpočije in obnovi delovne moči. 

Ta namen je dosežen, če je delavec navedeni čas odsoten z dela, ne glede na to, ali je med dnevi njegove odsotnosti z dela tudi praznik ali drug dela prost dan. Zaradi navedenega ni ne potrebe ne obveznosti po podaljšanju letnega dopusta, na primer za toliko dni, kolikor je trajal praznik, zato je tudi v konkretnem primeru zadoščeno zakonski zahtevi
Bi pa opozoril, da se po določbi drugega odstavka 160. člena ZDR prazniki in dela prosti dnevi, kot tudi odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe pri delu ter drugi primeri upravičene odsotnosti z dela ne štejejo v dneve letnega dopusta. 

Odgovor na zadnje vprašanje pa izhaja iz določbe drugega odstavka 163. člena ZDR, ki določa, da je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. 
Glede na navedeno delavcu lahko tudi propade letni dopust, ki bi ga moral izrabiti v tekočem koledarskem letu, pa ga ne izrabi. 
Svetko Praštalo

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *