Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 06.10.2008

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je mogoča le iz razlogov, ki jih navaja zakon. V lanskem letu je bil že obstoječim dodan še en, in sicer razlog neupravičene odsotnosti z dela.Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je pravni institut, na podlagi katerega preneha delovno razmerje brez volje stranke, ki ji je pogodba o zaposlitvi bila odpovedana (delavec ali delodajalec) in brez odpovednega roka - torej takoj po vročitvi. Ker gre za radikalen poseg v delovno razmerje, ki v državah Evrope šteje za zelo pomembno razmerje, zlasti za delavca, določa Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) natančno razloge ter pogoje in postopek za realizacijo tega instituta.  
 
Razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi 

Pogodbeni stranki (delavec in delodajalec) lahko izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi le v primerih oziroma iz razlogov, določenih v zakonu. Razlogi so lahko na strani delavca (pogodbo odpove delodajalec) in na strani delodajalca (pogodbo odpove delavec). Oboji so v ZDR določeni taksativno, kar pomeni, da pogodbeni stranki ne moreta pogodbe o zaposlitvi odpovedati iz kakšnega drugega razloga, ki ni določen v ZDR. Obstoj razloga in njegovo skladnost z ZDR mora dokazati stranka, ki izredno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *