Izročitev premoženja stečajnemu upniku

Avtor: | Objava: 01.09.2005Zoper enega vaših dolžnikov se vodi stečajni postopek. Stečajni upravitelj je ugotovil, da je edino dolžnikovo premoženje solastniški delež na nepremičnini, ki pa je črna gradnja in pod hipoteko. Hipotekarni upnik je kot ločitveni upnik priglasil svojo ločitveno pravico na nepremičnini. Kolikšna je možnost, da bo prišlo do poplačila terjatve ostalih upnikov iz tega edinega premoženja dolžnika? 

Ločitveni upnik ima torej hipoteko na solastniškem deležu objekta, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja. Ker gre za edino dolžnikovo premoženje, v stečajni masi torej ni sredstev, ki so potrebna za legalizacijo črne gradnje. V takšnih primerih obstaja velika možnost, da bo stečajni upravitelj predlagal, da se premoženje izroči ločitvenemu upniku, ki je priglasil ločitveno pravico. Zakonodaja sicer ne dopušča sklenitve pogodbe o zastavi, s katero bi se zastavitelj in hipotekarni upnik dogovorila, da v primeru neplačila terjatve ob zapadlosti zastavljena nepremičnina že zgolj na podlagi pogodbe o zastavi preide v last hipotekarnega upnika. Vendar pa je v tem primeru situacija takšna, da nepremičnina, s statusom črne gradnje, zagotovo ne bo predmet povpraševanja, kar pomeni, da je ne bo mogoče prodati in se torej hipotekarni upnik ne bi mogel poplačati iz vrednosti zastavljene nepremičnine.  

Zakon o prisilni poravnavi stečaju in likvidaciji določa, da se v primeru, če premoženja ni mogoče prodati, slednje razdeli upnikom, če ga ti sprejmejo, pri čemer se upošteva višina njihovih terjatev.  

Zastavni upnik, glede na veljavno zakonodajo, sicer res ne more pridobiti lastninske pravice na nepremičnini, na kateri ima zastavno pravico, neposredno na podlagi pogodbe o zastavi, vendar pa je, glede na to, da te nepremičnine ne bo mogoče prodati, edina možnost izročitev nepremičnine zastavnemu upniku. Ostali upniki tako ostajajo nepoplačani, saj ni nobenega premoženja, iz katerega bi se lahko poplačilo izvedlo. 

PRAVNI VIR:
Zakon o prisilni poravnavi stečaju in likvidaciji  (UL RS 67/93)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *