Izvajanje dejavnosti in prejemanje pokojnine je nezdružljivo

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 10.11.2014

Precej hude krvi je v minulih mesecih sprožil poziv Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje nekaterim upokojencem, ki izvajajo dejavnost oziroma so hkrati upokojenci in samozaposleni, da vrnejo prejeto pokojnino za zadnjih pet let, ter prejem zavodove odločbe, s katero jim je prenehala pravica do prejemanja pokojnine.


Vzrok vroče krvi so bile predvsem sistemske primerjave podatkov zavoda in poslovnega registra Slovenije kot tudi spremembe, ki jih je prinesel Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). ZPIZ-2, ki sicer velja že od 1. januarja 2013, za razliko od njegovega predhodnika (ZPIZ-1), ne omogoča več zavarovanja za samozaposlene, če so izpolnjevali pogoje na podlagi sedaj neveljavnega 18. člena ZPIZ-1 (dobiček, ki je nižji od minimalne plače, če je imel upokojeni podjetnik zaposlenega ali če je izpolnjeval pogoje za upokojitev in je nadaljeval opravljanje istovrstne dejavnosti). ZPIZ-2 namreč ureja obveznost vključitve v zavarovanje samozaposlenih oseb (tudi samozaposlenih upokojencev) nekoliko bolj restriktivno, saj za razliko od prejšnjih predpisov ne ureja več pogojev, pod katerimi zavarovanje za samozaposlene ni obvezno.


ZPIZ-2: v obvezno zavarovanje se morajo vključiti vse osebe, ki opravljajo kakršnokoli delo


V skladu z ZPIZ-2 se morajo namreč vse osebe vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi opravljanja dela oziroma dejavnosti (glej 15. do 18. člen ZPIZ-2). Zavod navedeno pojasnjuje z dejstvom, da je v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji vgrajeno načelo nezdružljivosti opravljanja kakršnegakoli dela ali dejavnosti in hkratnega uživanja pravice do pokojnine, razen tistih, ki jih zakon izrecno dovoljuje.


Medtem ko so že prehodne določbe (oziroma 406. člen ZPIZ-2) določile uskladitev lastnosti zavarovanca v skladu z določbami ZPIZ-2 do 31. decembra 2013, pa je pozneje sprejeti Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) v 115. členu podaljšal prehodno obdobje ter s tem določil, da omenjene osebe (npr. samozaposleni), ki se jim na podlagi opravljanja svojega dela ali dejavnosti na podlagi prejšnjih predpisov ni bilo potrebno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, uskladijo svojo lastnost zavarovanca do 31. decembra 2014.


Zavod je v ta namen izvedel sistemsko primerjavo podatkov poslovnega registra Slovenije in evidence uživalcev pokojnin ter ugotovil 658 upokojencev (povzeto iz gradiva tiskovne konference zavoda z dne 27. 8. 2014), ki bi morali biti glede na podatke v evidenci poslovnega registra Slovenije in evidenci uživalcev pravic, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, že vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz opravljanja samostojne pridobitne dejavnosti oziroma druge dovoljene dejavnosti. Za te upokojence je bilo namreč ugotovljeno, da je bilo že na podlagi ZPIZ-1 zavarovanje obvezno in zanje tako rekoč prehodno obdobje sploh ne velja. Zavod pri tem pojasnjuje, da se je tem upokojencem izdala odločba o lastnosti zavarovanca, posledično ustavilo izplačevanje pokojnine ter terjalo povračilo neupravičeno izplačanih pokojnin, medtem ko se ti upokojenci z navedenim ne strinjajo ter ugovarjajo retroaktivnosti delovanja zavoda.Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *