Izvajanje poskusov na živalih

Avtor: | Objava: 23.04.2004Vse, katerih dejavnost je povezana z opravljanjem poskusov na živalih, sznanjamo z nekaterimi določbami, ki jih na to področje prinaša Pravilnik o strokovnih, kadrovskih in tehničnih pogojih za opravljanje poskusov na živalih.  
 
Pravilnik določa, da se smejo poskusi na živalih izvajati le v naslednje namene:
- izogibanje ali preprečevanje bolezni,
- diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni,   
- razvoj, izdelava, ter preizkušanje učinkovitosti in varnosti zdravil in strupenih substanc,
- odkrivanje, ocenjevanje, urejanje ali spreminjanje patofizioloških stanj pri človeku, živalih ali rastlinah,
- zaščita okolja,
- znanstvene raziskave,
- izobraževanje in usposabljanje,
- sodnomedicinske preiskave. 
 
Poskusi se lahko izvajajo le na določenih vrstah živali in še to le na tistih živalih, ki so bile vzrejene izrecno v ta namen, ni pa dovoljeno opravljati poskusov na zapuščenih in prostoživečih živalih.  
 
Za opravljanje poskusov na živalih je potrebno pridobiti posebno dovoljenje, ki ga na zahtevo prosilca izda Veterinarska uprava RS.  

Če se poskusi na živalih zahtevajo zaradi izdaje dovoljenja za registracijo določenih izdelkov, VURS prizna tudi rezultate poskusov, ki so bili opravljeni na ozemlju držav članic EU. 
 
VELJAVNOST:
Od 28.4.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o strokovnih, kadrovskih in tehničnih pogojih za opravljanje poskusov na živalih (UL RS 36/2004)
Zakon o zaščiti živali (UL RS 20/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *