Izvajanje radioloških posegov

Avtor: | Objava: 10.11.2003Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu je nastal na osnovi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Pravilnik je namenjen predvsem zdravnikom in tehnikom, ki izvajajo radiološke posege na pacientih.  

Pravilnik določa, da se radiološki poseg lahko izvede le, če ga:
predpiše napotni zdravnik in
odobri zdravnik specialist. 
 
Radiološki poseg se lahko izvede le z opremo, ki ustreza posebnim merilom, kot jih navaja tudi sam pravilnik. Če oprema teh meril ne izpolnjuje, je ni dovoljeno uporabiti za radiološke posege na pacientih, pomanjkljivosti pa je potrebno odpraviti.  

Za vse radiološke posege je potrebno pridobiti odobritev programa ter podati oceno obsevanosti pacienta za standardne diagnostične radiološke posege. 

Radiološki posegi morajo biti opravljeni v skladu s pisnimi postopki, ki morajo biti izdelani za vse standardne radiološke posege in za vso opremo. 
 
Postopke in njihovo izvajanje mora najmanj enkrat na pet let preveriti posebna komisija Ministrstva za zdravje. 
 
VELJAVNOST:
Od 21.11.2003. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu
(UL RS 111/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *